Dự thảo Luật sửa đổi doanh nghiệp sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp

Dự thảo Luật sửa đổi doanh nghiệp sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp

2019-12-07 13:39:45 561

Dự thảo Luật sửa đổi doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục thâm nhập thị trường, giảm chi phí tái cấu trúc doanh nghiệp, cải thiện quản trị doanh nghiệp ...

Nếu so sánh quốc tế và khu vực, các thủ tục thành lập doanh nghiệp và khởi nghiệp ở nước ta vẫn còn phức tạp và tốn kém về thời gian và chi phí. Theo so sánh của Ngân hàng Thế giới năm 2019, Việt Nam được xếp hạng 106 trên 190 quốc gia và nền kinh tế về khả năng cạnh tranh về chỉ số thủ tục đăng ký kinh doanh. Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi doanh nghiệp được sửa đổi theo các hướng sau:

Giảm thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian bắt đầu kinh doanh

Theo Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải hoàn thành 5 thủ tục hành chính để bắt đầu kinh doanh, bao gồm: Đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh; tạo con dấu tại văn phòng làm con dấu; Thông báo mẫu con dấu với văn phòng đăng ký kinh doanh; Mở tài khoản và thông báo mở tài khoản cho văn phòng đăng ký kinh doanh ... các thủ tục này mất khoảng 20 ngày theo luật hiện hành.

Ngoài ra, một số thủ tục hành chính khác thực sự không rõ ràng về các mục tiêu quản lý, như yêu cầu thông tin báo cáo của người quản lý công ty, yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh thường xuyên gửi thông tin về đăng ký kinh doanh cho tất cả các huyện, thị trấn ...

Dự thảo loại bỏ các thủ tục không cần thiết này như loại bỏ yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng; loại bỏ yêu cầu báo cáo thay đổi trong thông tin người quản lý doanh nghiệp. Chế độ gửi thông tin đến văn phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi chi nhánh được thành lập, cũng không cần phải tạo một địa điểm kinh doanh mới.

Loại bỏ thời gian sở hữu cổ phiếu tối thiểu

Dự thảo Luật này đề xuất nới lỏng các quy định về thời gian nắm giữ cổ phần để thực hiện các quyền của cổ đông. Cụ thể, khoản 2 Điều 114, khoản 4 Điều 149 và khoản 1 Điều 161 được đề xuất bãi bỏ quy định về quyền sở hữu tối thiểu đối với cổ phiếu, làm hạn chế quyền của cổ đông, đặc biệt là trong trường học. trường hợp sáp nhập kinh doanh, mua lại và sáp nhập.

Tuy nhiên, các quy định sửa đổi nêu trên mà vẫn không thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần tối thiểu 10% (khoản 2 Điều 114) là không hợp lý, ảnh hưởng lớn đến lợi ích của các cổ đông, đặc biệt là công ty đại chúng lớn. Cũng có nhiều đề xuất để giảm tỷ lệ sở hữu từ 10% xuống 5% để tăng cường quyền của các cổ đông, và cũng phù hợp với quy định rằng các cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên theo Luật Chứng khoán và Luật Tổ chức Tín dụng.

Loại bỏ các yêu cầu của trình độ chuyên môn và kinh nghiệm với một số chức danh quản lý trong doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp yêu cầu một số chức danh quản lý trong doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn và trình độ chuyên môn nhất định như yêu cầu giám đốc công ty phải có chuyên môn và kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp (Điều 65 của Luật Doanh nghiệp). Những yêu cầu này không còn thiết thực và không hiệu quả, hạn chế cơ hội việc làm và nhà đầu tư tham gia quản lý kinh doanh, tác động bất lợi đến khởi nghiệp và sáng tạo.

Theo Nghị quyết số 57/2018 / QH14 ngày 8/6/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp cùng với Luật Đầu tư sửa đổi sẽ được thông qua tại Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ XIV, phiên thứ 8 (năm 2019)

Bình luận: