HƯỚNG DẪN KẾT NỐI API HỆ THỐNG SMS CTY MOTI PLUS

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI API HỆ THỐNG SMS CTY MOTI PLUS

2024-03-19 15:47:16 30

TÀI LIỆU API HỆ THỐNG MOTIPLUS.VN

  1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG API1
  2. Hàm gửi tin bằng giao thức HTTP GET. 2

     I.            GIỚI THIỆU HỆ THỐNG API

Nếu Website, hệ thống của bạn đang cần tính năng gửi SMS đến điện thoại chẳng hạn như nhắn mã xác nhận khi đăng ký Website, hay phần mêm quản lý nhân sự cần nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên … Hệ thống SMS API của Motiplus sẽ đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu của bạn.

Hệ thống API của chúng tôi đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

Có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, ASP.NET, PHP.

Cơ chế hoạt động:

  • Kết nối thông qua Webservice: POST/Get
  • Xác thực: các request của bạn sẽ được hệ thống xác thực thông qua APIkey và SecretKey, 2 key này sẽ được cấp sau khi bạn đăng ký tài khoản tại Motiplus.vn

Trước khi sử dụng Motiplus API vui lòng đăng ký tại Motiplus.vn để lấy APIKey và Secretkey. 

Sau khi đăng ký xong bạn truy cập vào Menu Quản lý API để lấy key

Lưu ý: phần này dành cho các lập trình viên, các đơn vị có bộ phận IT. Nếu bạn không có bộ phận IT và muốn chúng tôi hỗ trợ tích hợp liên hệ với chúng tôi.

1.      Hàm gửi tin bằng giao thức HTTP GET

 Hàm giúp gửi tin nhắn đến nhiều số điện thoại bằng cách gửi lệnh HTTP GET

Chuỗi request có dạng:

         http://motiplus.vn/api/SendMultipleSMS_v3?apikey={ApiKey}&secretkey={SecretKey}&content={Content}&type={Smstype}&phone={Phone}&brandname={Brandname}

      Thông tin tham số của request

STT

Tên tham số

Kiểu dữ liệu

Ý nghĩa

1

APIKEY

string

Api key dùng để sử dụng Motiplus api (được cung cấp khi đăng ký tài khoản tại Motiplus.vn )

2

SECRETKEY

string

Secret key dùng để sử dụng Motiplus api (được cung cấp khi đăng ký tài khoản tại Motiplus.vn )

3

Phone

String

Số điện thoại cần gửi , nếu nhiều số cách nhau bằng dấu , (Tối đa 50 số điện thoại)

4

Content

String

Nội dung tin nhắn

6

BrandnameCode

String

Tên brandname cần gửi (Không bắt buộc)

7

SmsType

String

Loại tin nhắn

1:Brandname quảng cáo

2:Brandname CSKH

3:Đầu số ngẫu nhiên(tin nhắn sẽ gửi dạng số bất kỳ 09xxxxx)4: Đầu số cố định 19001534.

Thông tin kết quả

Trường Ý nghĩa
CodeResult Mã kết quả của request
SMSID

ID của tin nhắn lưu trên hệ thống Motiplus.vn, quý khách lưu lại để có thể truy xuất các thông tin chi tiết về trạng thái SMS về sau

ErrorMessage

Chi tiêt lỗi nếu có

 Bảng CodeResponse

Ý nghĩa

100

Request thành công

99

Lỗi không xác định , thử lại sau

101

Đăng nhập thất bại (api key hoặc secrect key không đúng )

102

Tài khoản đã bị khóa

103

Số dư tài khoản không đủ dể gửi tin

104

Mã Brandname không đúng

118

Loại tin nhắn không hợp lệ

119

Brandname quảng cáo phải gửi ít nhất 20 số điện thoại

131

Tin nhắn brandname quảng cáo độ dài tối đa 422 kí tự

132

Không có quyền gửi tin nhắn đầu số cố định 8755

Url mẫu:

http://www.motiplus.vn/api/SendMultipleSMS_v3?apikey=XXX&secretkey=XXXX&content=Xin chao&type=4&phone=0900xxxxx

 * Nội dung tin nhắn để tránh sai lệch khi truyền đề nghị quí khách EncodeURL Nội dung tin nhắn trước khi gửi

  Ví dụ:

               string Content = "Xin chào bạn : ";               Content = HttpUtility.UrlEncode(Content); 

 Liên hệ:

 Mọi vấn đề về API vui lòng liên hệ:

Email: Motiplus.vn@gmail.com

Bình luận: