Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường

2019-12-07 12:21:26 498

Trong nền kinh tế thế giới hiện nay, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường đang trở nên quan trọng đối với nhiều công ty không chỉ muốn tồn tại mà còn tăng trưởng nhanh. Hiểu được thách thức khi bước vào một thị trường mới, Red Business Consulting cung cấp nghiên cứu thị trường được thiết kế riêng với các quan điểm và phân tích tập trung để tăng cường việc ra quyết định, hiệu suất và tăng trưởng.

-     Rủi ro chính trị, xã hội, kinh tế, tuân thủ và vận hành
-     Cơ cấu và xu hướng của ngành
-     Phân khúc thị trường, quy mô và tiềm năng tăng trưởng
-     Lập bản đồ các bên liên quan
-     Tìm kiếm và phân tích chuỗi cung ứng
-     Xác định nhà cung cấp và các đối tác tiềm năng khác
-     Tư vấn và so sánh khu vực và khu công nghiệp
-     phân tích quy định và hoạt động
-     pháp lý và tài chính thẩm định
-     kiểm tra nền
-     Tính khả thi nghiên cứu
-     Customized nghiên cứu theo yêu cầu

Bình luận: