Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

2019-12-07 12:25:24 552

Hiểu được sự phức tạp của quy trình trả lương cũng như thách thức để theo kịp các quy định thay đổi nhanh chóng cho bất kỳ công ty hay tổ chức nào tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho quản lý nhân sự và quản lý nhân sự. Bằng cách giao trách nhiệm này cho chúng tôi, khách hàng của chúng tôi có thể hợp lý hóa quy trình làm việc nhân sự nội bộ của họ, giảm chi phí vận hành nhân sự và có thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cùng một lúc.

-     Tính toán và xử lý tiền lương 
-     Tuân thủ thuế thu nhập cá nhân
-     Đăng ký và tuân thủ phúc lợi xã hội
-     Dự thảo hợp đồng lao động
-     Dự thảo và xem xét Sổ tay nhân viên, chính sách nhân sự, thủ tục nội bộ và thư tiêu chuẩn
-     Phỏng vấn và đào tạo nhân viên kỹ thuật
-     Giấy phép lao động và Visa cho nhân viên nước ngoài

Bình luận: