Tư vấn Luật

Tư vấn Luật

2019-12-07 12:11:40 503
GIAI ĐOẠN KINH DOANH THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM
 

GIAI ĐOẠN 1. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG

 • Tư vấn về loại hình doanh nghiệp, tư vấn về ngành nghề, điều kiện kinh doanh
 • Tư vấn thành lập văn phòng đại diện nước ngoài
 • Tư vấn thành lập công ty FDI
 • Chuyển nhượng, huy động vốn
 • Cơ cấu tổ chức
 • Quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông
 • Quản lý lợi nhuận
 • Thuê văn phòng, mua bán bất động sản
 • Sở hữu trí tuệ
 • Chính sách thuế
 • Tìm kiếm đối tác
 • Tuyển dụng, quản lý lao động trong nước và nước ngoài

GIAI ĐOẠN 2. KHỞI ĐẦU KINH DOANH

 • Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục xin cấp phép
 • Điều chỉnh, bổ sung thông tin trên giấy phép: Đổi tên, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ, thành viên góp vốn, đại dện pháp luật.

GIAI ĐOẠN 3. VẬN HÀNH VÀ TUÂN THỦ

 • Báo cáo tài chính, thuế
 • Kiểm toán nội bộ và hệ thống báo cáo tuân thủ
 • Luật lao động – Tính lương
 • Giải quyết tranh chấp

GIAI ĐOẠN 4. GIA HẠN, GIẢI THỂ, M&A.

 • Gia hạn, giải thể
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Định giá doanh nghiệp
 • Mua bán, sáp nhập (M&A)

Bình luận: