Tư vấn Thuế

Tư vấn Thuế

2019-12-07 12:13:09 472

Thuế luôn là vấn đề nóng đối với tất cả các nhà đầu tư đến Việt Nam. Tận dụng thời gian dài làm việc trong lĩnh vực này và mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương, chúng tôi có thể tư vấn và hướng dẫn bạn các yêu cầu thuế phức tạp tại Việt Nam và cũng giúp bạn cập nhật các phát triển liên quan đến thuế có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

-     Thuế thu nhập doanh nghiệp
-     Thuế thu nhập cá nhân
-     Thuế khấu trừ
-     Thuế giá trị gia tăng
-     Thuế nhà thầu nước ngoài
-    Nhập khẩu - thuế xuất khẩu
-     Giấy phép kinh doanh Thuế
-     Thuế tiêu thụ đặc biệt

        Một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

-     Lập kế hoạch thuế và Cấu trúc
-     Thuế & Tài chính Do siêng năng
-     Hoàn thuế GTGT / Yêu cầu
-     Tuân thủ thuế
-     Dịch vụ Tư vấn Thuế
-     HS Mã  Identification
-     hành động đúng cho mỗi Thuế yêu cầu / trường hợp

Bình luận: